Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9999 | รายที่ 10002 | รายที่ 10003 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10002 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 09 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน (พี่ชายเดินทางมาจาก กทม.) กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 6 คน
3 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน (พี่ชายเดินทางกลับ กทม. ตรวจ ATK+)
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
5 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
6 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
7 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
8 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวัน กลุ่มเสี่ยงครอบครัว 4 คน
9 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านตลอดทั้งวันเริ่มมีอาการปวดขา และปวดกล้ามเนื้อ คิดว่าเป็นอาการของคนใกล้คลอดจึงไม่ได้ไปรักษาที่ไหน
10 มกราคม 2565 09.00 น. มีน้ำเดินสามีจึงมารับที่บ้านนาเชือกและพาไปเตรียมตัวคลอดที่ รพ.กาฬสินธุ์ ผลการตรวจ RT-PCR ก่อนคลอด Positive รักษาตัวที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น