Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10003 | รายที่ 10004 | รายที่ 10011 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10004 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ธ.ค.64 08.00-16.30น. อบรมโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่บ้านหนองหอไตร ต.ลำหนองแสน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 9997)
4 ธ.ค.64 09.00-13.00น. ไปเล่นกับพี่ที่บ้านผู้ป่วยยืนยัน (รายที่9997) และกลับบ้าน
5-7 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้าน
8 ธ.ค.64 09.00-11.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่สนามลานบัวบาน ต.ลำหนองแสน มีผลATK negative
8 ธ.ค.64 13.00-15.00น. ไปร่วมกินข้าวกับเพื่อนทีมงานโคกหนองนาโมเดล
9 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
10 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก
11 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
12 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน และทราบผลเพื่อนผู้ป่วยรายที่ 9997 ตรวจพบเชื้อ
12 ธ.ค.64 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่รพ.หนองกุงศรี และกักตัวรอผล
13 ธ.ค.64 09.00 ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น