Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10004 | รายที่ 10011 | รายที่ 10013 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10011 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลต.หนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีอาชีพเสี่ยงและอยู่ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ธ.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน พูดคุยกับเพื่อนบ้าน
5 ธ.ค.64 11.00-12.00น. - เดินทางไปจำหน่ายลอตเตอรี่ที่ สภ.หนองกุงศรี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5 ธ.ค.64 13.00-16.00น. -จำหน่ายลอตเตอรรี่ และขายของที่ตลาดสดเทศบาล ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
6 ธ.ค.64 08.00-10.00 น. -พักที่บ้าน
6 ธ.ค.64 11.00น. -ทราบว่าสถานที่ที่ไปจำหน่ายลอตเตอรี่ และเพื่อนที่ตลาดมีผู้ตรวจพบเชื้อโควิด-19
6 ธ.ค.64 12.00-16.00น. - พักที่บ้าน
ึ7 ธ.ค.64 ช่วงเช้า - พักที่บ้าน
ึ7 ธ.ค.64 10.00-12.00น. - เดินทางไปอุดฟันที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และได้รับการตรวจโควิด ด้วยATK ก่อนทำหัตถการ มีผล negative
ึ7 ธ.ค.64 13.00-18.00น. -ขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี
ึ8 ธ.ค.64 ช่วงเช้า -พักที่บ้าน
ึ8 ธ.ค.64 10.00-12.00น. - เดินทางไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดที่สนามลานหนองบัวบาน ตำบลลำหนองแสน ด้วยATK มีผล negative และกลับบ้าน
9-12 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักที่บ้าน
13 ธ.ค.64 09.00-12.00น. -เข้าตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี ด้วยATK มีผลpositive
13 ธ.ค.64 13.00-14.00น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยวิธีRT-PCR และการเอกชเรย์ หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านกักตัวรอผล
14 ธ.ค.64 08.00น.. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น