Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10011 | รายที่ 10013 | รายที่ 10014 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10013 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลต.หนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและประกอบอาชีพเสี่ยง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-5 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
4-5 ธ.ค. 2564 14.00-19.00น. ขายของที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี พร้อมกับภรรยา มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง และมีการสัมผัสพูดคุยกับกลุ่มค้าขาย ที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน
6-7 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
6-7 ธ.ค. 2564 14.00-19.00น. ขายของที่ตลาดสดตำบลภูฮัง พร้อมกับภรรยา มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
8 ธ.ค. 2564 08.30-14.00น ไปคลินิกหมอถนอม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับภรรยา
8 ธ.ค. 2564 14.00-19.00น.. ขายของที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี พร้อมกับภรรยา มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง และทราบผลเพื่อนที่ตลาดตรวจพบเชื้อ (ผู้ป่วยรายที่ 9955,9960)
9 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
9 ธ.ค. 2564 14.00-19.00น. ขายของที่ตลาดสดตำบลภูฮัง พร้อมกับภรรยา มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
10 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ทำงานที่สวน และทุ่งนา
11-12 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
11-12 ธ.ค. 2564 14.00-19.00น. ขายของที่ตลาดสดตำบลภูฮัง พร้อมกับภรรยา มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
13 ธ.ค. 2564 08.30-12.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาด ได้รับการตรวจATK มีผล positive
13 ธ.ค. 2564 13.00 -14.30น. เข้ารับการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.หนองกุงศรี และการเอกซเรย์ปอด พร้อมทั้งการกักตัวรอผล
14 ธ.ค. 2564 08.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น