Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10013 | รายที่ 10014 | รายที่ 10016 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10014 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลต.หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29-30 พ.ย.2564 07.30.-15.30น. -พ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9995) ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งไปโรงเรียนไชยวารวิทยาคม
29-30 พ.ย.2564 15.30 น. -เดินทางกลับบ้าน โดยการเดินเท้ากลับบ้าน
1-3 ธ.ค. 2564 07.30.-15.30น. -พ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9995) ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งไปโรงเรียนไชยวารวิทยาคม
1-3 ธ.ค. 2564 15.30น. -เดินทางกลับบ้าน โดยการเดินเท้ากลับบ้าน
4-6 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว
7 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน ทราบข่าวแม่(ผู้ป่วยรายที่ 9938)ตรวจพบเชื้อโควิด19
7 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย เดินทางไปตรวจคัดกรองโควิด19 มีผล Inclusive เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
8-12 ธ.ค.2564 ตลอดทั้งวัน รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
13 ธ.ค.2564 ช่วงเช้า รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
13 ธ.ค.2564 ช่วงบ่าย เข้ารับการตรวจซ้ำ ด้วยวิธีRT-PCR
14 ธ.ค.2564 ตลอดทั้งวัน รับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี และทราบผลตรวจพบเชื้อ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น