Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10016 | รายที่ 10017 | รายที่ 10018 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10017 นามน

เพศ ชาย อายุ 14 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ร่วมกับพ่อแม่ ตอนเย็นไปเล่นกับเพื่อน 1 คน
3 ธันวาคม 2564 ไม่สามารถระบุเวลาได้ ไปบ้านพี่สาว พื้นที่ตำบลยอดแกง หลังจากนั้นกลับมาพื้นที่ตำบลนามน
4 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ได้รับแจ้งว่าหลานสาวติดเชื้อโควิด19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9933 จ.กาฬสินธุ์) และมาขอรับบริการตรวจคัดกรองโควิด19 ได้รับวันนัดตรวจและกลับบ้าน
5 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้
ุ6 - 8 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน และเล่นกับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียง
9 ธันวาคม 2564 9.00 - 12.00 น. เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่โรงพยาบาลนามน ส่งตรวจโดยวิธี RT - PCR ที่โรงพยาบาลยางตลาด
10 ธันวาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด19 และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น