Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10017 | รายที่ 10018 | รายที่ 10019 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10018 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : โรคหัวใจ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-26 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9945
27 พ.ย.64 09.00-09.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน โดยไปกลับผู้ป่วยรายที่ 9945
27 พ.ย.64 12.00-12.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์วัวที่ตำบลหนองบัวและเดินทางกลับบ้านโดยไปกลับผู้ป่วยรายที่ 9945
28 -30 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9945
1 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน
1 ธ.ค.64 06.00-12.00น. มีญาติจาก อ.ห้วยเม็ก(ผู้ป่วยรายที่ 9946 เป็นญาติมีอาการทางเดินหายใจ) มาเยี่ยมที่บ้าน
2 -3ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9945
4 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
4 ธ.ค.64 15.00-15.30น. เดินทางไปผสมพันธุ์หมูที่ตำบลหนองกุงศรีและเดินทางกลับบ้าน โดยไปกลับผู้ป่วยรายที่ 9945
5 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9945
6 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
6 ธ.ค.64 12.00-12.30น. เดินทางไปซื้อของที่ร้านของชำ ต.ลำหนองแสน และกลับบ้าน โดยไปกลับผู้ป่วยรายที่ 9945
6 ธ.ค.64 13.00-13.30.น. เดินทางไปผสมพันธุ์หมูที่บ้านห้วยมะทอ อ.ห้วยมะทอ และเดินทางกลับบ้าน โดยไปกลับผู้ป่วยรายที่ 9945
7ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน กับครอบครัว และทราบผลสามี (ผู้ป่วยรายที่ 9945) มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
8 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
8 ธ.ค. 64 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี และกักตัวที่บ้าน
9 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลไม่พบเชื้อโควิด-19 และกักตัวที่บ้าน
10 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
11 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน เริ่มมีอาการมีน้ำมูก เจ็บคอ
12-13 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
14 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
14 ธ.ค.64 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี มีผลATK positive และตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR พร้อมทั้งการรกักตัวรอผล
15 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น