Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10018 | รายที่ 10019 | รายที่ 10022 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10019 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ รับเหมา อำเภอ/เขตอ.เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 10/12/2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด และประกอบอาชีพเสี่ยง (รับเหมาทำบ้าน)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
05 ธันวาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ธันวาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว กักตัวที่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ธันวาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น