Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10022 | รายที่ 10024 | รายที่ 10025 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10024 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 58 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
8 ธ.ค. 64 มาฉีดวัคซีนที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
9-13 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
14 ธ.ค. 64 ตรวจ ATK เช้า ผลเป็นบวก Admit รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจยืนยัน PCR ผล Detect
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น