Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10024 | รายที่ 10025 | รายที่ 10026 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10025 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 11 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-19 พฤศจิกายน 2564 ไปโรงเรียน-กลับบ้าน
20-21 พฤศจิกายน 2564 อยู่บ้าน
22 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2564 ไปโรงเรียน-กลับบ้าน
3-5 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน
6 ธันวาคม 2564 รับมอบทุน และสิ่งของที่โรงเรียน แสดงบนเวที
7-13 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน
14 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK ผลเป็นบวก รับเข้า รพ. ตรวจยืนยัน PCR ผล Detect
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น