Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10025 | รายที่ 10026 | รายที่ 10027 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10026 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 46 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ธ.ค. 64 อยู่ไร่นา
5 ธ.ค. 64 ไปวัดโคกกลาง-กลับบ้าน
6 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
7 ธ.ค. 64 เก็บยางที่สวน สามีเอาไปขาย
8 ธ.ค. 64 10.00 น. - 12.00 น. ไปลานยาง ชั่งยาง ใส่แมส 2 ชั้น
8 ธ.ค. 64 13.00 น. – 14.00 น. ไปฉีดวัคซีนที่อำเภอกุฉินารายณ์ ขี่มอเตอร์ไซด์
8 ธ.ค. 64 15.00 น. กินสุกี้ร่วมกันกับ เพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19) นั่งคุยกันไม่มีแมส
9 ธ.ค. 64 ทราบว่า เพื่อน ติดเชื้อโควิด-19 เริ่มกักตัว
10 -13 ธ.ค. 64 กักตัวรอตรวจ
14 ธ.ค. 64 ตรวจเชิงรุก ด้วยวิธีRT- PCR ที่วัดบ้านโคกกลาง
15 ธ.ค. 64 รพร.แจ้งผลติดโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น