Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10026 | รายที่ 10027 | รายที่ 10032 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10027 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 60 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ สท. เทศบาลตำบลจุมจัง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-12 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
13 ธ.ค. 64 08.00 น. – 12.00 น. ประชุมสภา ที่เทศบาลตำบลจุมจัง มอบของให้กลุ่มกักตัวที่บ้านโคกกลาง
13 ธ.ค. 64 13.00 น. -15.00 น. ร่วมงานศพที่ ม.2 ต.จุมจัง สวมหน้ากาก
14 ธ.ค. 64 07.00 น.- 08.00 น. พาแม่ไปหาหมอที่ รพ. หมอตรวจ ATK+ จึงส่งตรวจ PCR
15 ธ.ค. 64 รพร.แจ้งผลพบเชื้อ Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น