Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10032 | รายที่ 10033 | รายที่ 10034 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10033 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 10 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 ธันวาคม64 อยู่บ้าน
6 ธันวาคม64 ไปร่วมงานมอบทุนที่โรงเรียน และร่วมแสดงบนเวที
7 ธันวาคม64 เริ่มมีอาการ
8 -13 ธันวาคม64 อยู่บ้าน
14 ธันวาคม64 ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจแบบ Antigen ผลเป็น Detected เข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
15 ธันวาคม64 ตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจแบบ RT-CPR ผลเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น