Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10034 | รายที่ 10035 | รายที่ 10036 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10035 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 36 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 ธ.ค. 64 อยู่ในพื้นที่ ออกกรีดยางเช้า
8 ธ.ค. 64 พาครอบครัวไปฉีดวัคซีนที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
9-13 ธ.ค. 64 อยู่ในพื้นที่ ออกกรีดยางเช้า
14 ธ.ค. 64 ตรวจคัดกรอง ATK+ ที่วัดโคกกลาง เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์ ส่งตรวจยืนยัน PCR -Detect
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น