Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10035 | รายที่ 10036 | รายที่ 10037 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10036 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 69 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ ทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ธค. 2564 ไปสวน กรีดยาง
4 ธค. 2564 ไปสวน กรีดยาง (เริ่มป่วย)
5-7 ธค. 2564 ไปสวน กรีดยาง
8 ธค. 2564 ไปฉีดวัคซีนที่ที่ว่าการอำเภอ
9 ธค. 2564 ส่งค่างวดรถที่ร้านชัยรัตน์, เปลี่ยนยางรถที่ร้านซ่อม
10-13 ธค. 2564 ไปสวน กรีดยาง
14 ธค. 2564 ตรวจ ATK ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected
15 ธค. 2564 เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจยืนยัน PCR ผลเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น