Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10036 | รายที่ 10037 | รายที่ 10038 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10037 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน มีญาติกลับมาจากจ.นนทบุรีมาเยี่ยมที่บ้าน หมู่ 9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
29-30 พ.ย.64 08.00-15.30น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 34 คน
1-3 ธ.ค.64 10.00-15.30น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 34 คน
4-6 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว พี่สาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10022) เดินทางกลับมาจาก อ.ยางตลาดกลับมาเยี่ยมญาติที่หมู่ 9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี มีการสัมผัสใกล้ชิดกันโดยการพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
7-9 ธ.ค.64 10.00-15.30น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 34 คน
10-12 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว
13 ธ.ค.64 10.00-15.30น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร มีเพื่อนร่วมชั้นเรียน 34 คน เริ่มมีอาการไข้
14 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว
15 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว และทราบว่าญาติมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
15 ธ.ค.64 13.00-15.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR พร้อมทั้งการกักตัวรอผล
16 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น