Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10037 | รายที่ 10038 | รายที่ 10039 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10038 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 49 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : DM


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-13 ธ.ค. 64 05.00 น. – 06.00 น. ไปตลาดสดเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เพื่อนำของมาขายที่ร้านค้าของตนเองในบ้านโคกกลาง
4-13 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัย/ขายของอยู่ภายในบ้านที่บ้านร้านค้า
14 ธ.ค. 64 ตรวจคัดกรอง ATK+ ที่วัดโคกกลาง เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์ ส่งตรวจยืนยัน PCR -Detect
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น