Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10039 | รายที่ 10040 | รายที่ 10041 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10040 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 50 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-7 พ.ย. 64 ร่วมงานกฐินวัดบ้านโคกกลาง
8 พ.ย. 64 - 6 ธ.ค. 64 ไม่ได้เดินทางไปไหน
8 พ.ย. 64 - 6 ธ.ค. 64 อาศัยในหมู่บ้าน ออกซื้ออาหารตามปกติ
8 พ.ย. 64 - 6 ธ.ค. 64 ร้านค้าในหมู่บ้านเจ้าของร้านติดโควิด
7-13 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า ตัดอ้อยกับเพื่อนอีก 6 คน [มีคนติดเชื้อ COVID-19 ร่วมด้วย] กินข้าวร่วมกัน เริ่มมีอาการเจ็บคอ
14 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ATK เป็นบวก เข้ารับเป็นผู้ป่วยในทันที ส่งตรวจยืนยัน PCR ผล Detect
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น