Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10040 | รายที่ 10041 | รายที่ 10042 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10041 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 49 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : HT


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6 พย. 2564 ร่วมงานกฐินบ้านโคกกลาง
7 พ.ย.2564 ไม่ได้เดินทางไปไหน ปกติจะซื้อกับข้าวที่ร้านค้า พูดคุยกันไม่สวมแมส
8 พย.2564 ร่วมงานเก็บกระดูกที่ ม. 6
9 พย.- 1 ธค.2564 ไม่ได้เดินทางไปไหน ปกติจะซื้อกับข้าวที่ร้านค้า พูดคุยกันไม่สวมแมส
2 ธค. 2564 เริ่มมีอาการครั่นเนื้อ ครั่นตัว
3 ธค. – 13 ธค.2564 ซื้อกับข้าวและคุยกับน้องที่ร้านทำผมตลอด เพราะอยู่บ้านใกล้กัน
14 ธค. 2564 ตรวจ ATK ที่วัดบ้านโคกกลาง ผลเป็น Not Detectedเข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
15 ธค. 2564 ตรวจ PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น