Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10042 | รายที่ 10043 | รายที่ 10044 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10043 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 36 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 ธันวาคม 2564 ไปหยดน้ำกรดยาง
8 ธันวาคม 2564 พาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีนที่ที่ว่าการอำเภอ (มีอาการปวดศรีษะ)
9-13 ธันวาคม 2564 ไปหยดน้ำกรดยาง
14 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK ที่ วัดบ้านโคกกลาง ผลเป็น Detectedเข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
15 ธันวาคม 2564 ตรวจ PCR รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น