Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10043 | รายที่ 10044 | รายที่ 10045 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10044 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน มีญาติกลับมาจากจ.นนทบุรีมาเยี่ยมที่บ้าน หมู่ 9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
29-30 พ.ย.64 08.00-17.00น. ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้าง ในอ.หนองกุงศรี มีเพื่อนร่วมงาน 8 คน
1-3 ธ.ค.64 08.00-17.00น. ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้าง ในอ.หนองกุงศรี มีเพื่อนร่วมงาน 8 คน
4-6 ธ.ค.64 08.00-17.00น. ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้าง ในอ.หนองกุงศรี มีเพื่อนร่วมงาน 8 คน
4-6 ธ.ค.64 -เลิกงานกลับบ้าน -พี่สาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10022) เดินทางกลับมาจาก อ.ยางตลาดกลับมาเยี่ยมญาติที่หมู่ 9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี มีการสัมผัสใกล้ชิดกันโดยการพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
5-8 ธ.ค.64 08.00-17.00น. ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้าง ในอ.หนองกุงศรี มีเพื่อนร่วมงาน 8 คน
9-14 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน หยุดงานและกลับไปพักที่บ้าน หมู่ 9 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี
15 ธ.ค.64 08.00-12.00น. ทำงานที่ร้านวัสดุก่อสร้าง ในอ.หนองกุงศรี มีเพื่อนร่วมงาน 8 คน
15 ธ.ค.64 12.00น. ทราบว่าพี่สาว(ผู้ป่วยรายที่ 10022) มีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงเดินทางกักตัวที่บ้าน
15 ธ.ค.64 13.00-15.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR พร้อมทั้งการรกักตัวรอผล
16 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น