Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10044 | รายที่ 10045 | รายที่ 10046 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10045 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 54 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : DM HT หอบหืด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-13 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
14 ธันวาคม 2564 เริ่มป่วย ตรวจ ATK ที่ รพร.กุฉินารายณ์ แบบ Antigen ผลเป็น Detected
15 ธันวาคม 2564 ตรวจ ที่ รพร.กุฉินารายณ์ แบบ RT-PCR ผลเป็น Detected
16 ธันวาคม 2564 เข้ารักษาตัวที่ รพi.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น