Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10045 | รายที่ 10046 | รายที่ 10047 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10046 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ร้านตัดผม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
3 ธค. 2564 จัดงานสู่ขวัญน้อง (เริ่มป่วย)
4-7 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
8 ธค. 2564 ไปฉีดวัคซีนที่ที่ว่าการอำเภอ
9-12 ธค. 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
13 ธค. 2564 ตัดผมให้ลูกค้า 4 ราย
14 ธค. 2564 พาแม่มา รพ.
15 ธค. 2564 เข้ารับการตรวจ และผลพบเชื้อ COVID-19 เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์ ในเวลาต่อมา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น