Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10046 | รายที่ 10047 | รายที่ 10048 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10047 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 84 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : HT


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-9 ธ.ค. 64 ใส่บาตร ซื้อของร้านค้าในชุมชน
10 ธ.ค. 64 เริ่มป่วย
11-13 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
14 ธ.ค. 64 ไป รพร.กุฉินารายณ์ ATK เป็นบวก เข้ารับการ แอดมิด ส่งตรวจยืนยัน PCR -Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น