Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10047 | รายที่ 10048 | รายที่ 10049 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10048 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 - 6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
ึ7 - 9 ธันวาคม 2564 08:00 น. - 15:00 น. โดยประมาณ ไปกู้มันในพื้นที่บ้านยางเนียม พร้อมทีมงาน 7 - 8 คน ช่วงเย็นนำมันที่กู้ได้ ไปส่งที่โรงแป้งบ้านถิ่น จ.กาฬสินธุ์ และร่วมนั่งรับประทานอาหารกับทีมงานโรงแป้ง
10 - 11 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปช่วยชาวบ้านยกเต๊นท์ที่วัดป่าบ้านยางเนียม และร่วมนั่งรับประทานอาหารและพูดคุย (เริ่มมีอาการไข้)
12 - 13 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
14 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปปลูกอ้อยในพื้นที่บ้านยางเนียม พร้อมทีมงาน 7 - 8 คน โดยไปกับรถอ้อย (เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น)
14 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปปลูกอ้อยในพื้นที่บ้านยางเนียม พร้อมทีมงาน 7 - 8 คน โดยไปกับรถอ้อย
15 ธันวาคม 2564 13:00 น. เดินทางมาโรงพยาบาลห้วยเม็ก เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 รอฟังผล
15 ธันวาคม 2564 15:00 น. เดินทางไปร่วมงานแห่ที่วัดป่าบ้านยางเนียม และกลับบ้าน
16 ธันวาคม 2564 07:00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ว่าผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 และเตรียมตัวเข้ารับการรักษา
16 ธันวาคม 2564 09:00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น