Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10048 | รายที่ 10049 | รายที่ 10050 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10049 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : อ่อนเพลีย
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 - 6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ออกไปซื้อกับข้าวร้านแผงลอยแถวบ้าน
7 - 8 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปกู้มันในพื้นที่บ้านยางเนียม พร้อมทีมงาน 7 - 8 คน
9 ธันวาคม 2564 08:00 น. เดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 (Pfizer) ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก และกลับมาพักผ่อนที่บ้าน
10 - 12 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
13 ธันวาคม 2564 08:30 น. - 13:00 น. เดินทางไปบ้านหนองโน ต.หัวหิน โดยรถส่วนตัวพร้อมลูกสาว เพื่อเยี่ยมญาติ และรับประทานอาหารร่วมกับญาติอีก 2 คน
13 ธันวาคม 2564 13:00 น. พาญาติไปซื้อข้าวที่บ้านชัยศรี ต.คำใหญ่ โดยรถส่วนตัว
13 ธันวาคม 2564 14:00 น. เดินทางไปจ่ายค่าไฟที่ อ.หนองกุงศรี โดยผู้ป่วยอยู่ในรถ ให้ลูกสาวเป็นคนไปจ่ายค่าไฟ และแวะตลาดสด
13 ธันวาคม 2564 17:00 น. กลับถึงบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
14 ธันวาคม 2564 09:00 น. เข้ารับการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ณ วัดบ้านยางเนียม
14 ธันวาคม 2564 19:00 น. ได้รับการแจ้งผลตรวจเบื้องต้น คือ พบเชื้อ รอตรวจยืนยันผลวันถัดไป
15 ธันวาคม 2564 13:00 น. เดินทางมาโรงพยาบาลห้วยเม็ก เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 รอฟังผล
16 ธันวาคม 2564 07:00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ว่าผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 และเตรียมตัวเข้ารับการรักษา
16 ธันวาคม 2564 09:00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น