Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10049 | รายที่ 10050 | รายที่ 10051 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10050 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 48 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : DM ไขมัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-13 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
14 ธันวาคม 2564 มีน้ำมูก เจ็บคอ ไปตรวจ ATK ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Not Detected
15 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
16 ธันวาคม 2564 ตรวจ ATK ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected
17 ธันวาคม 2564 เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น