Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10051 | รายที่ 10052 | รายที่ 10053 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10052 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 47 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-13 ธ.ค. 64 03.00-06.00 ไปตลาดเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์เพื่อซื้อของมาขายที่ร้านค้าบ้านตนเองในบ้านโคกกลาง ม.12 วันที่12เริ่มมีอาการไข้
1-13 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน อาศัย/ขายของภายในร้านค้าหรือบ้านของตนเอง
14 ธ.ค. 64 ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจแบบ RT-CPR ผลเป็น Not detected
15 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
16 ธ.ค. 64 ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจแบบ PCR ผลเป็น Detected
17 ธ.ค. 64 เข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น