Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10055 | รายที่ 10056 | รายที่ 10057 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10056 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 50 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : DM HT


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-12 ธค. 2564 อยู่บ้าน
13 ธค. 2564 อยู่บ้าน มีอาการเริ่มป่วย ไอ,น้ำมูก
14 ธค. 2564 อยู่บ้าน
15 ธค. 2564 ไปตรวจโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
16 ธค. 2564 อยู่บ้านผลตรวจออกมาว่าพบเชื้อโควิด19 Detected
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น