Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10056 | รายที่ 10057 | รายที่ 10058 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10057 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 53 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ข้าราชการตำรวจ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ธันวาคม 2564 ทำงานที่ธนาคาร
3-6 ธันวาคม 2564 หยุด
7-8 ธันวาคม 2564 ทำงานที่ธนาคาร
9 ธันวาคม 2564 หยุด
10 ธันวาคม 2564 งานเดินปั่นจักรยานตำบลกุดหว้า เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
11-15 ธันวาคม 2564 ทำงานที่ธนาคาร
16 ธันวาคม 2564 ตรวจ PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected
17 ธันวาคม 2564 เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น