Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10057 | รายที่ 10058 | รายที่ 10059 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10058 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 8 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-15 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
16 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน (เริ่มป่วย)
17 ธันวาคม 2564 ตรวจ PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected และเข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น