Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10058 | รายที่ 10059 | รายที่ 10061 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10059 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 7 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย Covid-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 ธันวาคมคม 2564 อยู่บ้าน
6 ธันวาคมคม 2564 ร่วมงานมอบทุนที่โรงเรียน
ึ7-13 ธันวาคมคม 2564 อยู่บ้าน
14 ธันวาคมคม 2564 อยู่บ้าน ยาย ตา ตรวจATK+ ที่วัดโคกกลาง
15 ธันวาคมคม 2564 อยู่บ้านยังไม่มีอาการ
16 ธันวาคมคม 2564 ไปตรวจโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
17 ธันวาคมคม 2564 เข้ารับการรักษา รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น