Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10059 | รายที่ 10061 | รายที่ 10062 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10061 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนง.ท้องถิ่น ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ,เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจาก จ.ขอนแก่น


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 ธันวาคม 2564 11.30 - 16.00 น. - ประชุมที่ห้องประชุมท้องถิ่นจ.กาฬสินธุ์
9 ธันวาคม 2564 08.30 - 12.00 น. - เดินทางไปทำงานที่เทศบาลตำบลผาเสวย / กลับบ้าน
ช่วงบ่าย - เดินทางไปส่งเอกสารโครงการที่เทศบาลตำบลนาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
10 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.30 น. - เดินทางไปทำงานที่เทศบาลตำบลผาเสวย / กลับบ้าน
11 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปส่งเอกสารโครงการที่เทศบาลตำบลนาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์
ช่วงบ่าย - เดินทางไปหาสามี (ผู้ป่วยรายที่10066)ที่ จ.ขอนแก่น พร้อมกับลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่ 10062) ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
12 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย - ไปเยี่ยมแฟนน้องสาวที่ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น รับประทานอาหารร่วมกัน
13 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่กับน้องสาวที่ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
14 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่กับน้องสาวที่ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
ช่วงบ่าย - เดินทางกลับบ้านที่ อ.สมเด็จ พร้อมกับลูกชาย ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
15 ธันวาคม 2564 08.30 - 16.30 น. - เดินทางไปทำงานที่เทศบาลตำบลผาเสวย / เริ่มมีอาการไข้ มีเสมหะ
16 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - หยุดงาน / เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.นามน ด้วยวิธี ATK (ผลpositive) และ ตรวจยืนยันด้วย RT-PCR (รอผล)
17 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.นามน แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น