Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10061 | รายที่ 10062 | รายที่ 10066 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10062 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-9 ธันวาคม 2564 07.00 - 15.30 น. - เดินทางไปโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน อ.สมเด็จ ด้วยรถตู้รับส่งนักเรียน
10 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - โรงเรียนหยุด อยู่บ้าน
11 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางไปหาบิดา (ผู้ป่วยรายที่ 10066) ที่ จ.ขอนแก่น พร้อมกับมารดา (ผู้ป่วยรายที่ 10061) ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
12 ธันวาคม 2564 08.30 - 13.00 น. - เดินทางไป เยี่ยมญาติที่ รพ.ศรีนครินทร์ กลับห้องพัก
13 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่ห้องพัก เดินทางไปซื้อกับข้าวที่ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น
17.00 - 19.00 น. - เดินทางไป เยี่ยมญาติที่ รพ.ศรีนครินทร์ กลับห้องพัก
14 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่ห้องพัก
ช่วงบ่าย - เดินทางกลับบ้านที่ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมมารดา
15 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ไข้ และมีน้ำมูกใส
16 ธันวาคม 2564 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
17 ธันวาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น