Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10062 | รายที่ 10066 | รายที่ 10067 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10066 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ ส่วนตัว อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
16 ธันวาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ธันวาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ธันวาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น