Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10068 | รายที่ 10069 | รายที่ 10070 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10069 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 - 6 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
7-9 ธ.ค. 2564 08.30 -15.30 เดินทางไปโรงเรียน กลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
10 - 11 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
12 ธ.ค. 2564 07.00 น.– 20.30 น. เดินทางไปร่วมงานแต่งงานกับครอบครัวที่จังหวัดมหาสารคาม
13 - 15 ธ.ค. 2564 08.30 -15.30 เดินทางไปโรงเรียน กลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
16 ธ.ค. 2564 08.30 -15.30 เดินทางไปโรงเรียน เริ่มมีอาการป่วย มีน้ำมูก
17 ธ.ค. 2564 13.00 น.– 15.30 น. เดินทางไปตรวจโควิดเชิงรุกที่โรงพยาบาลฆ้องชัย ผลตรวจเป็นบวก
17 ธ.ค. 2564 16.00 น.– 20.00 น. มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่1 ตำบลโนนศิลาเลิง (บ้านของตนเอง)
17 ธ.ค. 2564 21.00 น. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
18 ธ.ค. 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น