Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10069 | รายที่ 10070 | รายที่ 10071 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10070 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 7 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-16 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน
17 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน ทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมห้องติดโควิด
18 ธันวาคม 2564 ตรวจโควิด19 ตรวจแบบRT- CPR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected
19 ธันวาคม 2564 เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น