Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10070 | รายที่ 10071 | รายที่ 10072 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10071 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 7 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-16 ธค. 64 อยู่บ้าน
17 ธค. 64 อยู่บ้าน เพื่อนร่วมห้องติดโควิด
18 ธค. 64 ตรวจโควิด19 ตรวจแบบRT- CPR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลเป็น Detected
19 ธค. 64 เข้ารักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น