Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10072 | รายที่ 10073 | รายที่ 10074 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10073 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย Covid-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-18 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน
19 ธันวาคม 2564 ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
20 ธันวาคม 2564 รพ.แจ้งผล Detectedเข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น