Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10073 | รายที่ 10074 | รายที่ 10079 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10074 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
5 ธ.ค. 64 ฉีดวัคซีนที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์
6-7 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
8 ธ.ค. 64 ไป รพร.กุฉินารายณ์ ที่แผนก ER ด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ ฉีดยา
9-15 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
16-18 ธ.ค. 64 กักตัวอยู่บ้าน
19 ธ.ค. 64 ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจแบบRT-CPR ผลเป็น Detected
20 ธ.ค. 64 เข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น