Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10074 | รายที่ 10079 | รายที่ 10080 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10079 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 12 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
5 ธ.ค. 64 เริ่มป่วย
6 ธ.ค. 64 ไปร่วมงานมอบทุนโรงเรียน
7-14 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
15 ธ.ค. 64 ไปฉีดวัคซีนที่ว่าการการอำเภอกุฉินารายณ์
16-19 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
20 ธ.ค. 64 เริ่มป่วยและได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจแบบRT-CPR ผลเป็น Detected
21 ธ.ค. 64 เข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น