Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10080 | รายที่ 10081 | รายที่ 10086 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10081 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 9 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 20 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-19 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน
20 ธันวาคม 2564 ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจแบบRT-CPR
21 ธันวาคม 2564 รพ.แจ้งผล Detected และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น