Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10081 | รายที่ 10086 | รายที่ 10087 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10086 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 60 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดตามร่างกาย เจ็บคอ ปวดศีรษะและเริ่มมีไข้สูง
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-9 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. - ทำงานที่เทศบาลตำบลมหาไชยหลังจากเลิกงานก็กลับบ้าน
10-12 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักผ่อนในวันหยุดไม่ได้ไปไหน
13-15 ธันวาคม 2564 08.30-16.30 น. -ทำงานที่เทศบาลตำบลมหาไชยหลังจากเลิกงานก็กลับบ้าน (มีการสัมผัสเสี่ยงจากบุตรสาวและหลานชายที่เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19)
16 ธันวาคม 2564 08.30-10.00 น. -ทำงานที่เทศบาลตำบลมหาไชย
16 ธันวาคม 2564 10.00 น. -ได้รับแจ้งที่บุตรสาวว่าติดโควิด-19 จึงหยุดงานและกลับบ้าน
16 ธันวาคม 2564 13.00น.-14.30 น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ครั้งที่ 1 ที่ รพ.สมเด็จหลังจากนั้นก็กลับบ้านกักตัว
17-18 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านกักตัวไม่ได้ไปไหน ได้รับแจ้งผลตรวจครั้งที่ 1จาก รพ.สมเด็จ ผลตรวจ Negative (แจ้งผลตรวจในวันที่ 17/12/2564)
19 ธันวาคม 2564 08.00น.-12.00น. -ไปตัดหญ้าที่ทุ่งนาและตามลำคลองชลประทาน (มีทีมไปตัดหญ้าด้วยจำนวน 3-4 คน แต่ไม่ได้ใกล้ชิดคนในทีม ตัดหญ้าห่างจากคนอื่น ๆ ในทีมไม่ได้ดื่มน้ำและรับประทานอาหารร่วมกัน) หลังจากนั้นก็กลับบ้านพัก เริ่มมีอาการปวดตามร่างกาย เจ็บคอ ปวดศรีษะและเริ่มมีไข้สูง
20 ธันวาคม 2564 08.30 น. - เดินทางไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจทั้ง ATKและ PCR (แอดมิดที่ รพ.นามน ด้วยอาการมีไข้ในช่วงที่รอผลตรวจ PCR )
21 ธันวาคม 2564 08.30 น. - ได้รับแจ้งผลตรวจ = Positive เข้ารับการรักษาโควิด-19 ที่รพ.นามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น