Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10086 | รายที่ 10087 | รายที่ 10088 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10087 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ธ.ค. 2564 08.30-15.00 น. - ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร เรียนชั้น ม.1 เพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 27 คน
1-3 ธ.ค. 2564 16.00-18.00น. พักอยู่ที่บ้าน และรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว (พร้อมผู้ป่วยรายที่ 10019)
4-6 ธ.ค.ม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และทำกิจกรรมงานบ้านช่วยครอบครัว(พร้อมผู้ป่วยรายที่ 10019)
7-9 ธ.ค.2564 08.30-15.00 น. - ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร เรียนชั้น ม.1 เพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 27 คน
7-9 ธ.ค.2564 16.00-18.00น. พักอยู่ที่บ้าน และรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว (พร้อมผู้ป่วยรายที่ 10019)
10-12 ธ.ค.ม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน และทำกิจกรรมงานบ้านช่วยครอบครัว(พร้อมผู้ป่วยรายที่ 10019)
13 ธ.ค.2564 08.30-15.00 น. - ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร เรียนชั้น ม.1 เพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 27 คน
13 ธ.ค.2564 16.00-18.00น. พักอยู่ที่บ้าน และรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว (พร้อมผู้ป่วยรายที่ 10019)
14 ธ.ค.64 08.30-09.00 น. - ไปโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร เรียนชั้น ม.1 เพื่อนร่วมชั้นเรียนประมาณ 27 คน
14 ธ.ค.64 10.00น. -ทราบผลพ่อ (ผู้ป่วยรายที่ 10019) ได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยATK มีผล Positive
14 ธ.ค.64 10.00-12.00น. เข้ารับการกักตัวเพื่อรอตรวจคัดกรองโควิด
14 ธ.ค.64 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
15 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลตรวจไม่พบเชื้อและกักตัวที่บ้าน
16-20 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน
21 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวอยู่ที่บ้าน
21 ธ.ค.64 13.00-15.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัว
22 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น