Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10088 | รายที่ 10089 | รายที่ 10090 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10089 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
8 ธ.ค. 64 ไปฉีดวัคซีนที่ว่าการการอำเภอกุฉินารายณ์
9-20 ธ.ค. 64 อยู่บ้าน
21 ธ.ค. 64 ตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
22 ธ.ค. 64 ผลเป็น Detected เข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น