Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10089 | รายที่ 10090 | รายที่ 10091 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10090 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 29 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงาน รง.น้ำแข็ง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
09 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 ทำงานตามปกติที่โรงงานน้ำแข็ง
09 ธันวาคม 2564 19.00 เลิกงานกลับบ้าน เพื่อนร่วมงานกันโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด
10 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน (ขอลางาน กักตัว 14 วัน)
11 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
12 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
13 ธันวาคม 2564 08.50 - 09.00 ตรวจ ATK ที่ รพ.สต. บ้านหนองบัวทอง ผลเป็นลบ กลับมากักตัวที่บ้าน นัดตรวจรอบสอง วันที่ 20/12/21
14 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
15 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
16 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
17 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
18 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
19 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ทั้งวัน กักตัวที่บ้านดงมัน
20 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 ตรวจ ATK ที่ รพ.สต. บ้านหนองบัวทอง ผลเป็นบวก ไม่มีอาการ ส่งตัวเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่รพร.กุฉินารายณ์
21 ธันวาคม 2564 00.00 - 23.59 admit ที่รพร.กุฉินารายณ์ ผลตรวจ RT-PCR ยืนยัน พบเชื้อโควิด - 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น