Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10090 | รายที่ 10091 | รายที่ 10093 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10091 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-14 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน บางครั้งออกไปส่งของตามร้านค้ากับเพื่อนร่วมหมู่บ้าน อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 5 คน
15 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน
15 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางไปซื้อของที่ Makro สาขา จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมน้องชาย
16 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด (พระธาตุพนม,วัดมโนรมย์) พร้อมเพื่อน รวม 8 คน เดินทางไป-กลับ โดยรถยนต์ส่วนตัว
17-19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน บางครั้งออกไปส่งของตามร้านค้ากับเพื่อนร่วมหมู่บ้าน
20 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก
20 ธันวาคม 2564 ช่วงเย็น - ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit มาตรวจเอง ผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 แยกกักตัว
21 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด เดินทางคนเดียว โดยรถส่วนตัว ตรวจเสร็จกลับบ้านแยกกักตัว
21 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น