Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10091 | รายที่ 10093 | รายที่ 10118 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10093 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 10 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-4 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน
5 ธันวาคม 2564 เริ่มป่วย
6 ธันวาคม 2564 ไปร่วมงานมอบทุน ที่โรงเรียน
7-21 ธันวาคม 2564 อยู่บ้าน
22 ธันวาคม 2564 ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
23 ธันวาคม 2564 ผลเป็น Detected เข้ารับการรักษาตัวที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น