Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10093 | รายที่ 10118 | รายที่ 10119 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10118 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 20 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10168 และ 10169 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 - 17 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
18 ธันวาคม 2564 20.30 - 22.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร้านปั๊มน้ำมัน ตลาดโรงสี พร้อมกับเพื่อนรวม 3 คน โดยรถจักรยานยนต์
18 ธันวาคม 2564 22.30 - 22.40 น. ผู้ป่วยแวะหาเพื่อนที่ร้านคิกกะปู้ ตลาดโรงสี แล้วกลับบ้าน
19 ธันวาคม 2564 20.00 - 23.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปดูคอนเสิร์ตเนสกาแฟ ที่สนามที่ว่าการอำเภอดอนจาน พร้อมกับเพื่อนรวม 3 คน โดยรถจักรยานยนต์ แล้วกลับบ้าน
20 ธันวาคม 2564 อาศัยอยู่บ้าน และเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีเสมหะ
20 ธันวาคม 2564 18.30 - 18.40 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับบริการที่คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน
21 - 22 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
23 ธันวาคม 2564 12.30 น. ทราบข่าวเพื่อนที่ไปตลาดโรงสีและไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
23 ธันวาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
24 ธันวาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
24 ธันวาคม 2564 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น