Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10119 | รายที่ 10125 | รายที่ 10129 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10125 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ธันวาคม 2564 06.00-15.00 น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน) เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 6 คน
11 ธันวาคม 2564 06.00-15.00 น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - - หลังเลิกงานเดินทางไปตรวจ Antigen Test Kit ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ผลตรวจ ไม่พบเชื้อโควิด-19
12 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - เดินทางไปสอบท้องถิ่นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร เดินทางคนเดียว โดยรถส่วนตัว
13-15 ธันวาคม 2564 06.00-15.00 น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน) - - เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
16 ธันวาคม 2564 10.00-19.00 น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน) - - เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
17 ธันวาคม 2564 10.00น.-19.00น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน)
17 ธันวาคม 2564 21.00น.-00.00น. - ไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านคิกกาปู้ ตลาดโรงสี จังหวัดกาฬสินธุ์
18-19 ธันวาคม 2564 10.00น.-19.00น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน) - - เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
20 ธันวาคม 2564 10.00น.-19.00น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน) - - เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน - - เริ่มมีอาการไข้ ไอ
21 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
22 ธันวาคม 2564 10.00น.-19.00น. - ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน) - - เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหน
23 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า ทำงานที่ร้านขายหมู V.C.meat แถวตลาดโต้รุ่ง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงานรวม 7 คน)
23 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี ผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 - - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด เดินทางคนเดียว โดยรถส่วนตัว
24 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 - (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น